Temperatura
23,37°C
Wilgotność
65,63%
Ciśnienie atmosferyczne
993,85hPa
Pył zawieszony PM1
1,38µg/m³
Pył zawieszony PM2.5
2,55µg/m³ (10%)
Zakres: 0 - 13 µg/m³
Pył zawieszony PM10
4,82µg/m³ (9%)
Zakres: 0 - 20 µg/m³

Legenda

Bardzo dobry
Dostateczny
Dobry
Zły
Umiarkowany
Bardzo zły
Loga projektu Fundusze Regonalne Program Regionalny, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej i Logo Wojewądztwa Podlaskiego

Projekt pod nr WND-RPPD.08.01.00-20-0068/20 pn. "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego" realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.01.00-20-0068/20-00 zawartej w dniu 15.11.2021 r. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewądztwa Podlaskiego na lata 2014-2020.